НОВИНИ

 
 

Повече ресурсна ефективност в областите: енергия, отпадъци и градове

Иновативни, рентабилни, екологични –  така могат да се обобщят решенията, които водещи компании от 16 държави ще популяризират на предстоящите изложения и конференции ЕЕ & ВЕ, Save the Planet и Smart Cities. Събитието ще се проведе от 27 до 29 март в ИЕЦ, София.

Всеки бизнес, община, селско стопанство, дом се нуждае от решения за автономно производство и спестяване на енергия, превръщане на отпадъците в ресурс, за сигурна и комфортна градска среда: сгради, транспорт, администрация.

Изложителите ще представят:

• Биоенергия: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, биогорива, машини за компостиране, линии за производство на пелети, биогаз инсталации

• Термопомпи, подово и инфрачервено отопление, климатични системи за отопление и охлаждане, когенерация

• Енергия от отпадъци

• Производство на соларна енергия за собствено потребление, съхранение на енергия

• Система за енергиен мениджмънт

• Нискоенергийни сгради

• Финансиране по европейски проекти, консултиране

• Електромобилност

• Търговия на електроенергия и др.

• Оборудване за рециклиране и третиране на различни видове отпадъци

• Услуги за устойчиво управление на отпадъци, добри практики и модели за  публично-частно партньорство

• Системи за разделно събиране на отпадъци

• M2M, интернет на нещата (IoT), системи за управление и контрол на сградите, енергоспестяващо LED осветление

• Телематика - транспорт, публична администрация, противопожарна защита

• Сателитна навигация, локализационни услуги

• Управлявани услуги за работни плотове, за поддържане на платформи, мрежова инфраструктура, аутсорсинг на бизнес процеси и др.

Регистрация посещение

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

Теми с практическа насоченост в конференциите:

EE и ВЕ:  ■ Криогенно съхранение на енергия - иновационна технология с приложение в хранителната промишленост и логистика, съхранение на енергия, „умни електромрежи”, строителство и др.Уъркшоп с участието на проектите: Проект GSS-VET - Геотермални и соларни умения с целеви групи:  инсталатори на слънчеви и геотермални системи, електро и ВиК техници, инженери, архитекти и Проект SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома

Безплатна регистрация за ЕЕ и ВЕ Конференция /линк/

Управление на отпадъци и екология: ■ Кръгова икономика - предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клъстер Клийнтех България ■ Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможности за финансиране, както и с инструментите й.

Безплатна регистрация Еко Конференция /линк/

Интелигентни градове: ■ Партньорство “Дигитален преход” - част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиранеФирмени смарт решения и иновации: ▪ “Трансформация на градовете за Дигиталната Ера“ - SAP ▪ италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци и др. Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

Безплатна Регистрация SEE Smart Cities /линк/

За контакти с организатора Виа Експо:office@viaexpo.com, www.viaexpo.com

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube